Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

10 Haziran 2012 Pazar

İSLAMDA TEVBE

İSLAMDA TEVBE
İSLAMDA TEVBE
TEVBE:Geri dönmek rucu etmek ,pişman olmak,nedamet duymak,yaptığı günahı bırakıp Cenab-ı hakka yönelmek demektir..Bu itibarla tevbe kul hakkında günahtan dönmeyi Rabbimiz hakkındada Cezalandır madan dönmeyi ifade eder.Yani kul Rabbine döner Rabbide onu kabul eder.Ve onu cezalandırmaktan vazgeçer.Çünkü Allahın 99 ism…inden bir taneside Tevvabtır..Tevbeleri çokca kabul eden demektir.İslamda tevbe Allah yönünden yapılan kötülüğü işlenen günahı affedip bağışlamaktır.Kul yönünden ise yaptığının günah ve kabahat olduğunu bilip.onu bırakıp terketmek ;Allaha yönelmek onun emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak suretiyle olur.Allaha sığınıp ondan af ve bağışlama dilemek pişman olarak yanlız ona yalvarmak demektir.Allah(CC) rızası için yapılmayan hiçbir amel kabul değildir.mesela rejim yapmak için tutulan oruç,spor yapmak için. kılınan namaz. Nasıl kabul değilse yani bu ibadetleri yaparken niyetimizin Allah rızası olması gerekiyorsa; Nasılki niyetler amellere göre ise günahlarda öyledir. İçki den tevbe eden insan içki günah olduğu için tevbe etmelidir. yoksa cimrilikten dolayı parasını esirgediği için.Bedeni zarar görmemesi için, veya başkalarına mahçup olmamak için yapılan tevbe kabul değildir.Çünkü tevbe aynı zamanda bir ibadettir.Allah karşı işlenen bir suçtan dönmek için Allaha verilen bir sözdür.Aynı şekilde erkeklikten kesilmiş bir erkeğin zina yapmamaya tevbe etmesi geçerli değildir.Çünkü o günahı değil günah onu bırakmıştır.Tevbenin kabul olabilmesi için tevbeyi yapanın günah işemeye gücü yeter olduğu halde vazgeçmesi lazımdır.Günahlara dalarak yüce yaratanını unutmuş olan kul tevbe etmekle Allahı hatırlamış ve onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmayı zorunlu bir vazife bilerek bu şuur içinde Allaha olan inancını yeniden kuvvetlendirmek suretiyle bu inancının gereği olan iş ve davranışlarıda yerine getirmeye başarmıştır.İkinci olarak bu kul işlemiş olduğu günahlarına bakarak Ben Allahın kötü kulu oldum düşüncesiyle ümitsizliğe kapılarak daha fazla günah işlemekten kurtul.Bu yeni umut ve inançla Rabbine daha fazla bağlanıp yaklaşarak emirlerini yerine getirmeye ve yasak ettiklerinden kaçınmaya son derece gayret gösterir.Çünkü insanoğlu geleceğe dönük olan ümit ve hayalleri ile hayatını devam ettirmektedir.Bu ümit ve hayalleri yıkılmış bir insanın Dünyanın çeşitli dertleri ve sıkıntıları altında hayatını sürdürmesi gittikçe zorlaştığı için,ya devamlı olarak başkalarına zararı olmakta veya kendi canına kıymaktadır.Pekala bilinirki insanları hayata bağlayan unsurların başında umut ve inancını yeniden kazanarak hayata bağlanmakta ve yaşayışında ortaya çıkan acı durumlara katlanma konusunda yerine göre sabredip yerine göre mutlu olmasını başarabilmektedir.ve başkalarınada elden geldiği kadar faydalı olmaya çalışmaktadır
(Tevbe.104)”Allahın kullarının tevbesini kabul edeceğini sadakaları geri çevirmeyeceğini Ve Alahın tevbeyi çokca kabul eden ve çok esirgeyen olduğunu hala bilmezmi.?(müslümanlar)” yine (hud.3)”Ve taki Rabbinizden mağfiret isteyin; sonra ihlas ile ona dönün.”HADİSi KUTSİ:”Kulunun tevbesi ile Allahın hoşnutluğu yi…yeceği ve içeçeği üzerinde olduğu halde ıssız bir çölde giderken elinden devesini kaçıran ve ondan umudunu kesip ber ağacın gölgesine gelip devesinden ümidini kesmiş halde yanı üzerine yatan, böyle umutsuz haldeyken birden bire devesini yanıbaşında durduğunu görüpte yularından yapışıp, aşırı sevincinden dolayı şaşırarak Ey Allah ben senin kulunum sen benim Rabbimsin diyeceği yerde Ben senin Rabbinim sen benim kulumsun. Dediği andaki sevincinden daha fazladır.”(müslim) Sayın okurlarım tevbe etmemiz, Alahın nasıl hoşuna gittiğini görüyormusunuz. O halde ne duruyoruz hem kendi günahlarımızı affettirmek; hemde Allahı sevindirmek güzel değilmi?. Hangi aklı başında müslüman bunu istemez.Şimdi yazacağım hadiside dikkatli okuyun lütfen tevbe etmenin bir insana neler kazandırdığını görün.HADİS:”Peygamberimiz şöyle buyurmuştur.Sizden evvelkilerden bir adam vardı. 99 kişiyi öldürmüş tü.Dünya ehlinin en bilgin kimsesini sordu. Kendisine bir rahip gösterildi.Rahibe vardı 99 kişiyi öldürdüğünü kendisi için tevbe imkanı olup olmadığını sordu.Rahip yoktur dedi rahibide öldürdü. yüzü tamamladı. Sonra dünya ehlinin en alimi kimdir diye sordu bir alime yol gösterildi. Ona kendisinin yüz adam öldürdüğünü ve kendisi için tevbenin kabul olup olmayacağını sordu. oda evet dedi Allahla tevbe arasına kim girebilir.Falan yere git orda Allaha ibadet eden kişiler vardır.Onlarla beraber sende ibadet et yurduna dönme zira orası fena bir yerdir.dedi. O kimse derhal yola çıktı ve yarıyolda öldü.Onun hakkında rahmet ve azap melekleri münakaşa ettiler.Rahmet melekleri bu adam tevbekar olarak kalben Allaha yönelerek geldi dediler.Azap melekleri ise O hiçbir hayır işlemedi dediler.Onlara bir melek geldi. onu hakem yaptılar.O melek bu adamın geldiği yolla gideceği yolu kıyaslayınız .Hangisi daha yakınsa ona göre muamele yapın dedi.Yolu ölçtüler gideceği yere daha yakın olduğu anlaşıldı. Onu rahmet melekleri aldı götürdü. Yani imanlı olduğu kabul edildi.”(buhari-müslim) Sayın okurlarım dikat ettinizmi adam bir değil iki değil tam yüz adam öldürmüş vede hiçbir ibadeti hiçbir iyiliği yok sadece iyi niyet var tevbe var. görüyormusunuz tevbenin gücünü .Ey kendini haşa Allahın yerine koyanlar biz yüz adam öldürmedik ibadette yapıyoruz tevbe de ediyoruz. Niye bizi cehenneme atıyorsunuz atmayın bizi cehenneme; Biliyoruz cennetin cehennemin tapusu sizde iyide biraz insaf edin ne olur Bak bizi yaratan Rabbim bize nice kolaylıklar sunuyor.Biz rabbimize inanıyor ve güveniyoruz. Siz alçak adi yaratıklarsınız,siz yalancı düzenbaz üçkağıtçı dünyası ve ahireti kararmış zavallılarsınız.Siz size güvenen sizi gözünde büyüten saf cahil samimi müslümanların parasıyla ,imkanları ile bağışları ile ayakta duran sürüngen köpeklersiniz. Artık müslümanlar uyanacak sizin iplığinizi pazara çıkaracaklar. Müslümanlar artık uyandı siz ne kadar onlar dünyadan haberi olmasın diye okumayı,televizyonu,gazeteyi yasaklasanızda onlar bir şekilde gerçekleri öğreniyorlar.Yakında işsiz kalacaksınız . müritlerinizden topladığınız paralarla hani cennetin tapusu karşılığında aldığınız paralarla başbaşa kalacak ama hazıra dağ daynamadığı için bitecektir ve Dünyada ve ahirette perişan olacaksınız inşaallah.
HADİS:”Ademoğlunun hepsi günah işler.Günah işleyenlerin en hayırlısı tevbe edendir.”(ibni mace.züht.30)Peygamberlerden başka hiç kimse masum değildir.Herkes az veya çok gizli veya aşikar geçici veya sürekli; Bazen Allaha karşı, bazen kullara karşı bazende her ikisine karşı kul günah işler.Hiçkimse ben günahsızım d…iyemez.(Bakara.160)”Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği ortaya koyanlar başkadır.Ben tevbeyi çokca kabul eden ve çokca esirgeyenim.” Bu ayette Allah(cc) tevbe edenlerin tevbelerini kabul edeceğini beyan ediyor.Ancak ölüm anında yapılan tevbeyi kabul etmiyor.Mesela firavunun son nefeste kızıldenizde boğulurken yaptığı tevbeyi kabul etmediği gibi.(nisa.17.18)”Allahın kabul edeceği tevbe ancak bilmeden kötülük edipte sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir.İşte Allah(cc) bunların tevbesini kabul eder.Yoksa kötülük yapıp yapıpta içerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tevbe ettim diyenler.ile kafir olarak ölenler için tevbe yoktur. onlar için acı bir azap vardır.” Vakit varken derhal tevbe etmeli tevbeyi son nefese bırakmamalıdır.Görüldüğü gibi Allah(cc) son nefeste yapılan tevbeyi kabul etmiyor.Tevbe ettikten sonra müslümanın düzelmesini istiyor.nitekim(maide.39)”Kim haksız davranışlardan sonra tevbe eder ve durumunu düzeltirse şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder.Allah(cc) çok bağışlayan çok esirgeyendir.Allah(cc) tevbe edenlere büyük müjde veriyor.Tevbe edenleri cennetin en yüksek makamına adn cennetine koyacağını bildiriyor. nitekim.(meryem.60-61)Ancak tevbe edip iman eden yararlı iş yapan iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir.Bunar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın.cennete çok merhametli olan Allahın kularına gıyaben vadettiği adn cennetlerine girecekler. şüphesiz Allah vaadinden dönmez.”HZ.ALİ:Çücuklarına şöyle söylerdi oğlum Allahtan öyle bir korkun ki bütün insanların yaptığı iyiliklerle onun huzuruna çıksan onun bunu gene kabul etmeyeceğini zannet. Oğlum Allaha öyle bir ümitle bağlanki onun huzuruna bütün insanların günahları ile çıkacak olsan genede Allahın affedeceğini zannet.”Kıymetli okuyucularım akıllı müslümanlar Allahtan ümidini kesmezler.
Allah(cc) tevbe eden, pişman olan yararlı iş yapan sonra böylece doğru yoldan gidenleri bağışlayacağını bildiriyor.Nitekim(Taha.82)Şuda muhakakki ben tevbe eden inanan ve yararlı iş yapan sonra böylece doğru yolda gidenleri bağışlarım.”(Furkan.70-71)” Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başkadır.Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir.Allah çok bağışlayıcıdır.Engin merhamet sahibidir.Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse şüphesiz o tevbesi kabul edilmiş olarak Allaha döner.”Sayın okurlarım bu ayet üzerinde biraz duralım.Bu ayette Cenab-ı hak bizim için son derece önemli bir müjde veriyor.Tevbe edeni affetmekle bırakmam günahlarını silmeklede yetinmem peki bunun daha ilerisi varmı tevbemizi kabul ediyor yetmiyor günahlarımızı siliyor. daha ne isteriz değilmi. Allahın rahmeti bitermi üstüne üstlük günahlarınıda sevaba çevireceğim buyuruyor.Bundan daha büyük bir armağan şeref, itibar,güzellik,servet ,imkan olabilirmi? Olur olur bizim Rabbimiz merhametlilerin en merhametlisidir.Onun rahmetinden şüphe edenlere yazıklar olsun, Onun rahmetine layık olmayanlara yazıklar olsun.Teşbihte hata olmaz adamın birinin sürekli parasını çalıyorsunuz.son kez çaldığınızda pişman oluyorsunuz diyorsunuzki ben senin çok paranı çaldım ama artık pişman oldum. Alparanı geri beni affet o kişi ne yapıyor seni affediyor. Yetmiyor verdiğin parayı geri veriyor.Oda yetmiyor eski çaldıklarını affediyor oda yetmiyor sen eskiden şu kadar çalmıştın ama mademki tevbe ettin o çaldığın para kadar al sana para üstelikte benim güzel bir villam var al senin olsun orda otur. Kim yapar bunu? hiç kimse yaradanımdan başka yarabbi sana binlerce şükürler olsun .Bizi kendine kul ettin bize iman nasip ettin.(tahrim.8)”Ey iman edenler bir daha günaha dönmeyecek şekilde tevbe edin umulurki rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter.Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandımayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar .Onların önlerinden ve sağlarından nurları aydınlatıp giderde Ey rabbimiz nurunu bizim için tamamla, bizi bağışla çünkü sen herşeye kadirsin.derler.”Rabbimin verdiği müjdeleri görüyormusunuz sayın okurlarım. ne karşılığında sadece tevbe; bir ömür boyu çalışıyorsun bir ev zar zor alıyorsun ama Allah(cc) sadece tek bir tevbe karşılığnda ebedi cennet veriyor. ne güzel alışveriş Allahım.HADİS:Peygamberimiz(sav) buyurduki Ey insanlar Allaha tevbe edin ve ondan mağfiret dileyin ben günde 100 kez tevbe ediyorum.(müslim.zikr.12) Sayın okurlarım duydunuz değilmi peygamberimiz peygamber olduğu halde 100 kez tevbe ediyor ya biz bırakın gündeyi yılda 100 kez tevbe ediyormuyuz ?. İnşaalah bundan böyle edeceğiz öyle değilmi?.Yeri gelmişken söyliyeyim biz of dedikçe hocamız derdi ki of niçin çekiyorsunuz hocam bunalıyoruz rahatlamak için çekiyoruz .Derdi ki of diyeceğinize (af) deyin hem rahatlamış olursunuz hemde Allahı zikretmiş olursunuz.Hem Alaha dua etmiş olursunuz, hemde Allaha tevbe etmiş olursunuz. Derdi şimdi bende size aynı tavsiyeyi ediyorum .Sizde sevdiklerinize aynı tavsiyeyi yapınız.of değil af.(bakara .222)”Muhakakki Allah(cc) hem çok tevbe edenleri hemde çok temizlenenleri sever.”Kardeşler gelin Allahın bizi sevmesini istiyorsak bol bo tevbe edelim . Diyeceksinizki hocam tevbe edecez ama bunun yolunu yordamını bilmiyoruz. O zaman inşaalah bundan sonraki konumuz dua ve zikir hakkında olacaktır selam ve dua ile Allah(cc) bolca tevbe eden ve tevbeleri kabul olanlardan eylesin. Amin.