Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

10 Haziran 2012 Pazar

İSLAMDA TEVBE81 - İSLAMDA TEVBE

TEVBE EDEN HEM DÜNYA HEM AHİRETİNİ KAZANIR

TEVBE: Geri dönmek rücu etmek, pişman olmak, nedamet duymak, yaptığı günahı bırakıp Cenab-ı hakka yönelmek demektir. Bu itibarla tövbe kul hakkında günahtan dönmeyi Rabbimiz hakkında da Cezalandırmadan dönmeyi ifade eder. Yani kul Rabbine döner Rabbi de onu kabul eder. Ve onu cezalandırmaktan vazgeçer. Çünkü Allah’ın 99 isminden bir tanesi de Tevvabtır. Tövbeleri çokça kabul eden demektir. İslam’da tövbe Allah yönünden yapılan kötülüğü işlenen günahı affedip bağışlamaktır. Kul yönünden ise yaptığının günah ve kabahat olduğunu bilip, onu bırakıp terk etmek; Allaha yönelmek onun emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak suretiyle olur. Allaha sığınıp ondan af ve bağışlama dilemek pişman olarak yalnız ona yalvarmak demektir. Allah(CC) rızası için yapılmayan hiçbir amel kabul değildir. Mesela rejim yapmak için tutulan oruç, spor yapmak için. kılınan namaz. Nasıl kabul değilse yani bu ibadetleri yaparken niyetimizin Allah rızası olması gerekiyorsa; Nasıl ki niyetler amellere göre ise günahlarda öyledir. İçki den tövbe eden insan içki günah olduğu için tövbe etmelidir yoksa cimrilikten dolayı parasını esirgediği için. Bedeni zarar görmemesi için veya başkalarına mahcup olmamak için yapılan tövbe kabul değildir. Çünkü tövbe aynı zamanda bir ibadettir. Allah karşı işlenen bir suçtan dönmek için Allaha verilen bir sözdür. Aynı şekilde erkeklikten kesilmiş bir erkeğin zina yapmamaya tövbe etmesi geçerli değildir. Çünkü o günahı değil günah onu bırakmıştır. Tövbenin kabul olabilmesi için tövbeyi yapanın günah işlemeye gücü yeter olduğu halde vazgeçmesi lazımdır. Günahlara dalarak yüce yaratanını unutmuş olan kul tövbe etmekle Allah’ı hatırlamış ve onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmayı zorunlu bir vazife bilerek bu şuur içinde Allaha olan inancını yeniden kuvvetlendirmek suretiyle bu inancının gereği olan iş ve davranışları da yerine getirmeye başarmıştır. İkinci olarak bu kul işlemiş olduğu günahlarına bakarak Ben Allah’ın kötü kulu oldum düşüncesiyle ümitsizliğe kapılarak daha fazla günah işlemekten kurtul. Bu yeni umut ve inançla Rabbine daha fazla bağlanıp yaklaşarak emirlerini yerine getirmeye ve yasak ettiklerinden kaçınmaya son derece gayret gösterir. Çünkü insanoğlu geleceğe dönük olan ümit ve hayalleri ile hayatını devam ettirmektedir. Bu ümit ve hayalleri yıkılmış bir insanın Dünyanın çeşitli dertleri ve sıkıntıları altında hayatını sürdürmesi gittikçe zorlaştığı için ya devamlı olarak başkalarına zararı olmakta veya kendi canına kıymaktadır. Pekala bilinir ki insanları hayata bağlayan unsurların başında umut ve inancını yeniden kazanarak hayata bağlanmakta ve yaşayışında ortaya çıkan acı durumlara katlanma konusunda yerine göre sabredip yerine göre mutlu olmasını başarabilmektedir ve başkalarına da elden geldiği kadar faydalı olmaya çalışmaktadır.

ALLAH(CC) TEVVABTIR TEVBE EDENLERİ SEVER

AYET:(Tevbe.104) ''Allah’ın kullarının tövbesini kabul edeceğini sadakaları geri çevirmeyeceğini Ve Alahın tövbeyi çokça kabul eden ve çok esirgeyen olduğunu hala bilmez mi?(Müslümanlar)'' yine

AYET:(Hud.3) ''Ve ta ki Rabbinizden mağfiret isteyin; sonra ihlas ile ona dönün.

HADİS-i KUTSİ: ''Kulunun tövbesi ile Allah’ın hoşnutluğu yiyeceği ve içeceği üzerinde olduğu halde, ıssız bir çölde giderken elinden devesini kaçıran ve ondan umudunu kesip bir ağacın gölgesine gelip devesinden ümidini kesmiş halde yanı üzerine yatan ve böyle umutsuz haldeyken birden bire devesinin yanı başında durduğunu görüpte yularından yapışıp, aşırı sevincinden dolayı şaşırarak. Ey Allahım ben senin kulunum sen benim Rabbimsin diyeceği yerde. Ben senin Rabbinim sen benim kulumsun. Dediği andaki sevincinden daha fazladır.''(Müslim)

Sayın okurlarım tövbe etmemiz, Allah’ın nasıl hoşuna gittiğini görüyor musunuz? O halde ne duruyoruz hem kendi günahlarımızı affettirmek; hem de Allah’ı sevindirmek güzel değil mi? Hangi aklı başında Müslüman bunu istemez. Şimdi yazacağım hadisi de dikkatli okuyun lütfen tövbe etmenin bir insana neler kazandırdığını görün.

HADİS:' 'Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Sizden evvelkilerden bir adam vardı. 99 kişiyi öldürmüştü. Dünya ehlinin en bilgin kimsesini sordu. Kendisine bir rahip gösterildi. Rahibe vardı 99 kişiyi öldürdüğünü kendisi için tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Rahip yoktur dedi rahibi de öldürdü, yüzü tamamladı. Sonra dünya ehlinin en alimi kimdir diye sordu bir alime yol gösterildi. Ona kendisinin yüz adam öldürdüğünü ve kendisi için tövbenin kabul olup olmayacağını sordu. Oda evet dedi Allah’la tövbe arasına kim girebilir. Falan yere git orda Allaha ibadet eden kişiler vardır. Onlarla beraber sende ibadet et yurduna dönme zira orası fena bir yerdir dedi. O kimse derhal yola çıktı ve yarı yolda öldü. Onun hakkında rahmet ve azap melekleri münakaşa ettiler. Rahmet melekleri bu adam tövbekar olarak kalben Allaha yönelerek geldi dediler. Azap melekleri ise O hiçbir hayır işlemedi dediler. Onlara bir melek geldi onu hakem yaptılar. O melek bu adamın geldiği yolla gideceği yolu kıyaslayınız. Hangisi daha yakınsa ona göre muamele yapın dedi. Yolu ölçtüler gideceği yere daha yakın olduğu anlaşıldı. Onu rahmet melekleri aldı götürdü. Yani imanlı olduğu kabul edildi.''(Buhari-Müslim) Sayın okurlarım dikkat ettiniz mi adam bir değil iki değil tam yüz adam öldürmüş ve de hiçbir ibadeti hiçbir iyiliği yok sadece iyi niyet var tövbe var görüyor musunuz? Tövbenin gücünü. Ey kendini haşa Allah’ın yerine koyanlar biz yüz adam öldürmedik ibadette yapıyoruz tövbe de ediyoruz. Niye bizi cehenneme atıyorsunuz atmayın bizi cehenneme; Biliyoruz cennetin cehennemin tapusu sizde iyide biraz insaf edin ne olur Bak bizi yaratan Rabbim bize nice kolaylıklar sunuyor. Biz rabbimize inanıyor ve güveniyoruz. Siz alçak adi yaratıklarsınız siz yalancı düzenbaz üç kağıtçı dünyası ve ahireti kararmış zavallılarsınız. Siz size güvenen sizi gözünde büyüten saf cahil samimi Müslümanların parası ile imkanları ile bağışları ile ayakta duran sürüngen köpeklersiniz. Artık Müslümanlar uyanacak sizin ipliğinizi pazara çıkaracaklar. Müslümanlar artık uyandı siz ne kadar onlar dünyadan haberi olmasın diye okumayı, televizyonu, gazeteyi yasaklasanız da onlar bir şekilde gerçekleri öğreniyorlar. Yakında işsiz kalacaksınız . Müritlerinizden topladığınız paralarla hani cennetin tapusu karşılığında aldığınız paralarla baş başa kalacak ama hazıra dağ dayanamadığı için bitecektir ve Dünyada ve ahirette perişan olacaksınız. İnşallah.

ALLAHIN TEVBESİNİ KABUL ETMEYECEĞİ HİÇBİR KUL YOKTUR

HADİS: ''Ademoğlunun hepsi günah işler. Günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edendir.''(ibni mace.züht.30)

Peygamberlerden başka hiç kimse masum değildir. Herkes az veya çok gizli veya aşikar geçici veya sürekli; Bazen Allaha karşı, bazen kullara karşı bazen de her ikisine karşı kul günah işler. Hiç kimse ben günahsızım diyemez.

AYET: (Bakara.160)''Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği ortaya koyanlar başkadır. Ben tövbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim.'' Bu ayette Allah(cc) tövbe edenlerin tövbelerini kabul edeceğini beyan ediyor. Ancak ölüm anında yapılan tövbeyi kabul etmiyor. Mesela firavunun son nefeste Kızıldeniz de boğulurken yaptığı tövbeyi kabul etmediği gibi.

AYET:(Nisa.17.18) ''Allah’ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edipte sonra tez elden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah(cc) bunların tövbesini kabul eder. Yoksa kötülük yapıp yapıp ta içerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tövbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenler için tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap vardır.'' Vakit varken derhal tövbe etmeli tövbeyi son nefese bırakmamalıdır. Görüldüğü gibi Allah(cc) son nefeste yapılan tövbeyi kabul etmiyor. Tövbe ettikten sonra Müslümanın düzelmesini istiyor. Nitekim

AYET:(Maide.39)''Kim haksız davranışlardan sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah(cc) çok bağışlayan çok esirgeyendir. Allah(cc) tövbe edenlere büyük müjde veriyor. Tövbe edenleri cennetin en yüksek makamına Adn cennetine koyacağını bildiriyor. Nitekim.

AYET:(Meryem.60-61)Ancak tövbe edip iman eden yararlı iş yapan iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete çok merhametli olan Allah’ın kullarına gıyaben vadettiği Adn cennetlerine girecekler. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.''HZ.ALİ: Çocuklarına şöyle söylerdi oğlum Allahtan öyle bir korkun ki bütün insanların yaptığı iyiliklerle onun huzuruna çıksan onun bunu gene kabul etmeyeceğini zannet. Oğlum Allaha öyle bir ümitle bağlan ki onun huzuruna bütün insanların günahları ile çıkacak olsan gene de Allah’ın affedeceğini zannet.'' Kıymetli okuyucularım akıllı Müslümanlar Allahtan ümidini kesmezler.

TEVBE EDEN CENNETE GİRER

Allah(cc) tövbe eden, pişman olan yararlı iş yapan sonra böylece doğru yoldan gidenleri bağışlayacağını bildiriyor. Nitekim

AYET:(Taha-82) Şu da muhakkak ki ben tövbe eden inanan ve yararlı iş yapan sonra böylece doğru yolda gidenleri bağışlarım.

AYET:''(Furkan.70-71)'' Ancak tövbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Kim tövbe edip iyi davranış gösterirse şüphesiz o tövbesi kabul edilmiş olarak Allaha döner.''

Sayın okurlarım bu ayet üzerinde biraz duralım. Bu ayette Cenab-ı hak bizim için son derece önemli bir müjde veriyor. Tövbe edeni affetmekle bırakmam günahlarını silmekle de yetinmem peki bunun daha ilerisi var mı? tövbemizi kabul ediyor yetmiyor günahlarımızı siliyor, daha ne isteriz değil mi?

Allah’ın rahmeti biter mi? üstüne üstlük günahlarını da sevaba çevireceğim buyuruyor. Bundan daha büyük bir armağan şeref, itibar, güzellik, servet ve imkan olabilir mi? Olur olur bizim Rabbimiz merhametlilerin en merhametlisidir. Onun rahmetinden şüphe edenlere yazıklar olsun, Onun rahmetine layık olmayanlara yazıklar olsun. Teşbihte hata olmaz adamın birinin sürekli parasını çalıyorsunuz. Son kez çaldığınızda pişman oluyorsunuz diyorsunuz ki ben senin çok paranı çaldım ama artık pişman oldum. Al paranı geri beni affet o kişi ne yapıyor seni affediyor. Yetmiyor verdiğin parayı geri veriyor. Oda yetmiyor eski çaldıklarını affediyor oda yetmiyor sen eskiden şu kadar çalmıştın ama mademki tövbe ettin o çaldığın para kadar al sana para üstelikte benim güzel bir villam var al senin olsun orda otur. Kim yapar bunu? Hiç kimse Allahtan başka yarabbi sana binlerce şükürler olsun. Bizi kendine kul ettin bize iman nasip ettin.

AYET: (Tahrim-8)''Ey iman edenler bir daha günaha dönmeyecek şekilde tövbe edin umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından nurları aydınlatıp giderde Ey Rabbimiz nurunu bizim için tamamla, bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin derler.''

Rabbimin verdiği müjdeleri görüyor musunuz? Sayın okurlarım ne karşılığında sadece tövbe; bir ömür boyu çalışıyorsun bir ev zar zor alıyorsun ama Allah(cc) sadece tek bir tövbe karşılığında ebedi cennet veriyor. Ne güzel alışveriş Allah’ım.

HADİS: Peygamberimiz(sav) buyurdu ki Ey insanlar Allaha tövbe edin ve ondan mağfiret dileyin ben günde 100 kez tövbe ediyorum.(Müslim, zikr.12)

Sayın okurlarım duydunuz değil mi peygamberimiz peygamber olduğu halde 100 kez tövbe ediyor ya biz bırakın günde yılda 100 kez tövbe ediyor muyuz? İnşallah bundan böyle edeceğiz öyle değil mi? Yeri gelmişken söyleyeyim biz of dedikçe hocamız derdi ki of niçin çekiyorsunuz hocam bunalıyoruz rahatlamak için çekiyoruz. Derdi ki OF diyeceğinize (AF) deyin hem rahatlamış olursunuz hem de Allah’ı zikretmiş olursunuz. Hem Allaha dua etmiş olursunuz, hem de Allaha tövbe etmiş olursunuz. Derdi şimdi bende size aynı tavsiyeyi ediyorum. Sizde sevdiklerinize aynı tavsiyeyi yapınız. OF değil AF.

AYET:(Bakara -222)'' Muhakkak ki Allah(cc) hem çok tövbe edenleri hem de çok temizlenenleri sever.''

Kardeşler gelin Allah’ın bizi sevmesini istiyorsak bol bol tövbe edelim. Diyeceksiniz ki hocam tövbe edeceğiz ama bunun yolunu yordamını bilmiyoruz. O zaman inşallah bundan sonraki konumuz dua ve zikir hakkında olacaktır selam ve dua ile Allah(cc) bolca tövbe eden ve tövbeleri kabul olanlardan eylesin. Amin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder